VEZAVA DIPLOMSKIH NALOG 

Od 4 do 10 mm
    1,50 €
Od 10 do 20 mm
    1,70 €
Od 20 do 30 mm
   1,90 €
Od 30 do 50 mm
    2,10 €
Spirala od 10 do 30 mm
    0,65 €
Spirala od 30 do 50 mm
    1,25 €
Termo, žična
    2,10 €
Diplomska naloga 1kom.
    20,00 €
Diplomska naloga nad 2 kom.
    15,00 €